window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PFRBFYLZ7X');

Kiosk4School

Maakt digitaal toetsen en examens eenvoudig

Wat is Kiosk4School?

Kiosk4School is een niet commerciele webapplicatie die zich richt op een veilige en afgeschermde omgeving te creëren voor het afnemen van digitale toetsen en examens. Met deze applicatie willen we scholen sneller de stap doen zetten naar het digitale tijdperk en laten zien dat toetsen en examens ook op een eenvoudige manier online gemaakt kunnen worden.

Zoals de naam al verteld, draait het hele principe van onze applicatie op een “kiosk”. Een kiosk is een geïsoleerde en gecontroleerde omgeving waarin je beperkt bent tot wat toegelaten is. Zo kan er op een eenvoudige en veilige manier content beschikbaar gemaakt worden met de zekerheid dat daarbuiten niets anders geraadpleegd kan worden.

Door integraties met o.a. Smartschool, Office365 en Bookwidgets maakt Kiosk4School het mogelijk om snel en gecontroleerd te toetsen en examineren. Je ziet als leerkracht meteen de resultaten in Smartschool of Office Forms. Kiosk4School is momenteel beschikbaar voor ChromeOS en Windows, MacOS en iOS.

Mogelijkheden

Redenen om van te houden

PIN code beveiliging

Maak in de kiosk éénvoudig items aan die steeds beveiligd zijn met een PIN code om op te starten en te hervatten.

PIN code beveiliging

Maak in de kiosk éénvoudig items aan die steeds beveiligd zijn met een PIN code om op te starten en te hervatten.

Per klas of leerling

Maak items aan voor de ganse klas of meerdere klassen, maar ook voor één of meerdere individuele leerlingen.

Per klas of leerling

Maak items aan voor de ganse klas of meerdere klassen, maar ook voor één of meerdere individuele leerlingen.

Live status opvolgen

Volg live de status op van alle leerlingen voor een individueel item waarmee men bezig is. Is men al gestart, hervat of heeft men ingediend?

Live status opvolgen

Volg live de status op van alle leerlingen voor een individueel item waarmee men bezig is. Is men al gestart, hervat of heeft men ingediend?

Externe bronnen

Maak externe bronnen tijdens de toets of examen toegankelijk om te raadplegen binnen de beveiligde kiosk-omgeving.

Externe bronnen

Maak externe bronnen tijdens de toets of examen toegankelijk om te raadplegen binnen de beveiligde kiosk-omgeving.

Tijdslimieten

Activeer de mogelijkheid om tijdslimieten in te stellen voor een item. Zodra de tijd verstreken is, zal het item vergrendeld worden.

Tijdslimieten

Activeer de mogelijkheid om tijdslimieten in te stellen voor een item. Zodra de tijd verstreken is, zal het item vergrendeld worden.

Proxy mogelijkheden

Mogelijkheid voor externe bronnen om te werken met een “reverse proxy” voor extra comptabiliteit binnen de kiosk.

Proxy mogelijkheden

Mogelijkheid voor externe bronnen om te werken met een “reverse proxy” voor extra comptabiliteit binnen de kiosk.

Eenvoudig en gebruiksvriendelijk

Voor wie is Kiosk4School

Kiosk4School is oorspronkelijk ontwikkeld voor één bepaalde school. Hoewel de ontwikkeling hiervan nog in zijn kinderschoenen staat, willen we andere Belgische scholen ook graag de mogelijkheid bieden om hiervan gebruik te maken. Wel moet in acht genomen worden dat een aantal specifieke vereisten zijn.

1. Beschikken over Google Workspace for Education (i.f.v. Chromebooks)

2. Gebruik van Office 365 of Google Workspace voor single sing-on

3. Smartschool platform

Kiosk4School kan gebruikt worden op volgende systemen:

Hoe ziet Kiosk4School eruit

Iedereen kijkt graag naar mooie voorbeelden

Wie zijn wij

Een korte kennismaking

Wie zit er achter Kiosk4School?

Ik ben Shane Van Geel en sinds 2021 nieuw als ICT-coördinator van het Xaveriuscollege en de ontwikkelaar van de Kiosk4School applicatie.

Eigenlijk is het hele concept begonnen als een spontaan idee, doordat er binnen onze scholengroep een grote vraag was naar een goedkope, stabiele en betrouwbare oplossing voor digitaal toetsen en examineren. Daarom hebben we de daad bij het woord gevoegd en groeide het idee al snel uit tot een veelbelovende applicatie die ondertussen dagelijks binnen de scholengroep gebruikt word.

Xaveriuscollege

Vaardigheden die we gebruiken

PHP / MySQL 95%
Gebruikersomgeving 89%
App Design 97%
HTML / CSS 90%

F.A.Q – Veel gestelde vragen

Neen, dat is het zeker niet. Kios4School is een digitaal platform dat afhankelijk is van verschillende applicaties en daarmee achterliggend communiceert en synchroniseert.

Ja. Smartschool staat centraal binnen Kiosk4School, alle gegevens van leerkrachten en leerlingen worden gesynchroniseerd vanuit Smartschool.

Technische gezien niet, maar wij hebben momenteel geen plannen om het inloggen in Kiosk4School  rechtstreeks te laten lopen via Smartschool. Dit heeft te maken met de gebruikservaring. Enkel door te werken met SSO (Single Sign-On) moet de gebruiker slechts éénmalig inloggen/authentiseren om vervolgens meteen toegang te hebben tot de verschillende applicaties binnen Kiosk4School.

Wij zijn geen commercieel bedrijf gericht op het maken van winst en zoveel mogelijk klanten te bereiken. Kiosk4School is initieel gemaakt voor één specifieke school, echter merken we dat de interesse hiernaar enorm groot is. Hierdoor hebben we besloten de applicatie ook aan te bieden aan andere scholen in België die hier graag mee aan de slag willen gaan.

Kiosk4School zal altijd gaan voor simpliciteit, de applicatie moet eenvoudig en toegankelijk zijn. Wij zullen de applicatie onderhouden en systematisch uitbreiden. We zorgen dat deze blijft werken met Smartschool.

Kiosk4School wil op geen enkele manier een concurrentie strijd aangaan met professionele oplossingen die een ruimer aanbod aan functionaliteiten en support aanbieden.

Omdat wij geen professionele en commerciële oplossing zijn, houdt dit ook in dat de ondersteuning en support beperkter is als bij andere gelijkaardige applicaties. Ook wetende dat Kiosk4School volledig ontwikkeld is buiten de kantoor- en schooltijd, moet in acht genomen worden dat de respons voor support en ondersteuning daarom langer kan duren als bij de professionele oplossingen.

Wij doen er alles aan om iedereen zo snel mogelijk te helpen en ondersteunen waar nodig is. Het is belangrijk om te weten dat wij in de eerste plaats zelf fulltime ICT-coördinatoren zijn op een school en onze school ook voorrang krijgt wanneer er dringende taken vervuld moeten worden.

Er staat momenteel nog geen prijs op, zoals eerder aangegeven is dit geen commercieel product waar vaste tarieven of licentiekosten aan vasthangen. Echter is geen enkel werk gratis. Dat houdt dus in dat de werkuren, onderhoud en serverkosten wel gedekt moeten worden.

Concreet komt het erop neer dat wij de werkuren doorrekenen, als ook de serverkosten om de applicatie draaiende en werkende te houden, alsook het voorzien van nieuwe functionaliteiten naar de toekomst toe.

Uiteindelijk is dit een jaarlijks vast bedrag voor het gebruik en integratie van Kiosk4school binnen jouw school, ongeacht het gebruik en aantal gebruikers. Neem zeker contact met ons op voor verdere details.

Kiosk4School wordt aangeboden in zijn huidige vorm en functionaliteiten, er zullen geen specifieke ontwikkelingen gebeuren voor bepaalde scholen. Als er nieuwe functionaliteiten zijn, zijn deze ook voor iedereen beschikbaar. In de toekomst zal er wel een mogelijkheid zijn om verzoeken aan te vragen. Op basis van voldoende interesse kunnen wij hierin verder gaan.

Neem contact op met ons

Titel

Go to Top